شناسه پکیج

دسته: .

شناسه پکیج

2,498,000 تومان

عنوان محتوا : پکیج آموزش 4 ساعت سرنوشت ساز

آنچه در این محتوای آموزشی خواهید آموخت :

آشنایی مقدماتی با الگو های رفتاری

کاربرد آشنایی با الگوی رفتاری در خانواده

 • نحوه ارتبا موثر با همسر
 • نحوه ارتباط موثر با فرزند
 • نحوه ارتباط موثر با والدین

کاربرد آشنایی با الگوی رفتاری در محل کار

 • نحوه ارتباط موثر با مدیر
 • نحوه ارتباط موثر با کارمند
 • نحوه ارتباط موثر با همکار

کاربرد آشنایی با الگوی رفتاری در انتخاب رشته ، شغل و استخدام

 • انتخاب رشته مناسب
 • انتخاب شغل مناسب
 • گزینش و استخدام نیروی مناسب

            کاربرد آشنایی با الگوی رفتاری در بازاریابی و فروش

 • آشنایی با انتظارات مشتربان
 • تشخیص الگوی‌ رفتاری مشتری
 • برقراری ارتباط موثر با مشتریان